Het Engelenhuis

Inhoud, ruimte en tijd

Bo zit achter in een politiebusje dat op weg is naar de jeugdinrichting van Beernem. Hier komt ze in contact met twee andere meiden, Yasmien en Steffie. Bo verlangt naar het luxe leven dat ze buiten de instelling leidde. Maar hoe is het mogelijk dat een meisje uit een arm gezin zo'n weelderig leven had? En is wie Tony? Is het de vriend van Bo of is er meer? De meiden die Bo ontmoet hebben ieder een verhaal. Een ding hebben de meiden gemeen, ze moeten omgaan met de beperking die de instelling hun oplegt. Maar hoe zijn de meisjes in deze situatie geraakt? Het verhaal speelt zich voor een groot deel af in de jeugdinstelling, maar het leven erbuiten wordt ook belicht. Aan de hand van flashbacks wordt duidelijk wat de geschiedenis van deze meiden  is.

 

Thematiek en eigen perceptie

Bo en haar vriendinnen zijn allemaal mede door hun instabiele omgeving in de problemen geraakt. Het decor van dit verhaal is de onderwereld van Antwerpen, de jeugdinstelling en de instabiele gezinnen. Deze omgeving staat vaak garant voor spanning en de schrijver maakt hiervan dankbaar gebruik. De spanning wordt gedoseerd opgebouwd en het verhaal eindigt met een onverwachte ontknoping. Dirk Bracke heeft de ontknoping subtiel verwerkt in het verhaal, maar de lezer ontrafelt dit pas aan het slot. Bo balanceert gedurende het verhaal op de rand van de onderwereld en raakt vervolgens volledig hierbij betrokken, dit maakt het boek een echte pageturner. De thema's verslaving, onderwereld en loverboys spreken een jeugdig lezerspubliek zeker aan. Het Engelenhuis leest vlot en houdt de lezer op het puntje van de stoel. Voor jongere lezers heeft dit boek de valkuil dat de interpretatie slechts bij sensatie blijft, want dit verhaal kan ook gelezen  worden als een indringend portret over een meisje in een jeugdinrichting. Verder denk ik dat de schrijver zich vaak bediend van sensationele thema's. Hierin schuilt het risico dat de boeken op elkaar gaan lijken. Desalniettemin een aanrader voor iemand die een spannend verhaal wilt lezen en meer wilt weten over het leven in een jeugdinrichting. Bovendien kan dit boek aan de actualiteit gekoppeld worden vanwege de centrale rol van de loverboy.