Phaedra

Het mythologische verhaal van Phaedra wordt opgevoerd door theatergezelschap Zuidpool. Ik heb dit toneelstuk bezocht in de Bourlaschouwburg in Antwerpen. De twee recensies die ik bespreek zijn:

Phaedra’s ondoorgrondelijke liefdeswegen – Verpaalen, L. (2013).  Opgeroepen op 18-2-2014. De theaterkrant.

PHAEDRA -THEATER ZUIDPOOL - Thielemans, J. (2013) opgeroepen op 18-2-2014. Corbra.be

Verpaalen kiest ervoor om zijn recensie te beginnen met een sfeerbeschrijving van het beginstuk. Dit leest vlot en de lezer zit meteen als het ware in het verhaal. De opening van Thielemans is formeler, eerst geeft hij informatie over de schrijver en vervolgens over de mythe. Opvallend is dat Verpaalen een beschrijving geeft van het summiere decor aan het begin van zijn recensie, hiermee wekt hij meer verbeelding op bij de lezer. Volgens de beide schrijvers vestigt deze eenvoud de aandacht op de acteurs.  De soberheid van het decor is evenees de kracht van dit toneelstuk, dit heb ik ook ervaren in de schouwburg.

Beide recensisten zijn van mening dat de rol van de voedster voortreffelijk is neergezet. Zij speelt vol overtuiging de intrigant die Phaedra aanzet om Hyppolytus de liefde te verklaren. Deze toneelspeelster geeft het toneelstuk kleur, daarover is geen twijfel mogelijk, aldus de recessies . Beide critici vinden de keuze voor de kleine Hyppolytus opzienbarend. De hartstochtelijke liefde die Phaedra heeft voor Hyppolytus doet daardoor wat vreemd aan. Desondanks speelt Hyppolytus met zijn stem de overtuigende macho die hij zou moeten zijn, echter past het postuur niet helemaal bij de rol. In beide opvattingen kan ik mij vinden. 

Thielemans gaat in zijn tekst dieper op acteurs in dan Verpaalen. Beide schenken echter de meeste aandacht aan de voedster en Hyppolytus. De overige personen worden positief beoordeeld en ook Phaedra is naar behoren neergezet volgens de schrijvers. Verpaalen schenkt geen aandacht aan het personage Theseus. Koen de Stutter vertolkt deze rol en volgens Thielemans speelt hij zeer overtuigend. Persoonlijk vond ik de opkomst van Theseus ook zeer indrukwekkend. De acteur zet een echte koning neer, waarschijnlijk omdat hij zo daadkrachtig reageert op de dood van zijn stiefzoon en dochter.

Beide critici zijn onder de indruk van dit toneelstuk en deze opvoering is goed voor een heerlijke toneelavond.  Persoonlijk heb ik ook erg genoten van deze Griekse tragedie. Ik vond de toneelspelers sterk spelen en het taalgebruik van voedster was zeer amusant. Daarnaast vond ik de wijze waarop de acteurs zo nu en dan tijdens het stuk de zaal in keken en spraken tegen het publiek passend voor een Griekse mythe. De recensie van Verpaalen vind ik sfeervoller dan die van Thielemans. De criticus Thielemans kiest voor een meer formelere stijl. De informatie die Thielemans geeft aan het begin van zijn recensie is echter van grote waarde. Een bezoeker die de mythe beter kent zal het toneelstuk beter kunnen volgen en meer genieten van het  indrukwekkende spel dat de toneelacteurs aan de dag leggen.