Hamlet VS Hamlet

Hamlet VS Hamlet

Besproken recensies:

Hamlet, oog in oog met zichzelf - Twaalfhoven, A. (2014) opgeroepen op 15-4-2014. www.theaterkrant.nl

Schitterende Hamlet - De Jong, S. (2014) opgeroepen op 15-4-2012. www.haarlemsdagblad.nl

"Oog in oog met zichzelf," zo omschrijft Anita Twaalfhover in de Theaterkrant de adolescente Hamlet, vertolkt door Abke Haring. Volgens recensente Sonja de Jong van het Haarlems Dagblad draagt Haring de voorstelling op haar schouders. Zij geeft de uitvoering het juiste ritme en wekt de passie van de zinderende teksten prachtig tot leven. Dit stuk der stukken van Shakespeare heeft weinig uitleg nodig. De jonge Hamlet wordt door de geest van zijn vader op de hoogte gebracht van de misdaad die aan het hof heeft plaatsgevonden en waarvan zijn vader het slachtoffer is geworden. Hamlet raakt verstrikt in de hoofse intriges en zoekt daarnaast, kenmerkend voor een adolescent, wanhopig naar zijn eigen identiteit.

Beide critica zijn lovend over de bewerking. De Jong is bijvoorbeeld zeer te spreken over de manier waarop Layone de klassieke teksten eert. "Zijn of er niet zijn" of "Er is iets aan het rotten in dit land," worden beide meerdere malen aangehaald tijdens de opvoering. De toon is gezet, dit is een toneelstuk van Shakespeare. Over de vertolking van de rollen zijn de beide critica niet eensgezind. In de Theaterkrant is De Jong eerst lovend over de hoofdrolspeelster: "Haring verzet bergen als Hamlet.", maar in de laatste regels van het artikel deelt de recensente mede dat de rol van Hamlet geknutseld overkomt. Ondanks het feit dat het in een stuk van Shakespeare niet ongewoon is dat een vrouw een mannenrol vertolkt.  Daarentegen is Twaalfhoven positief over de manier waarop Hamlet wordt neergezet: "Hamlet is altijd zo bedoeld geweest." Een groter compliment kan het theatergezelschap zich niet wensen.  De rol van Claudius, die bloed aan zijn handen heeft vanwege de moord op zijn broer, wordt krachtig gespeeld en met een passende kilheid die hoort bij een staatshoofd dat met ijzeren hand het land regeert. Hierover zijn beide schrijfsters het unaniem eens en sluit ik mij graag bij aan. Alleen Twaalfhover wijdt een woord aan de kleding. "Grauwe kleding en een natuurlijk spel maken het stuk eigentijds,'' volgens haar. Inderdaad, de kleding doet modern aan en verwijst tevens naar de tijden van Shakespeare. Deze stijl is werkelijk een lust voor het oog. Volgens Twaalhover komt Gaite Jansen slecht uit de verf. Naar mijn mening legt de rol, vanwege de korte speeltijd van Jansen, niet veel gewicht in de schaal tijdens het stuk, maar zij blinkt ook niet uit in haar spel. Haar personage passeert de revu en voor de meeste toeschouwers zal zij geen smaakmaker zijn.

Desondanks vond ik, net als beide theaterrecensenten, Hamlet VS Hamlet een krachttoer van meer dan twee uur. Het stuk der stukken wordt niet clichématig herhaald, maar eigentijds en sensationeel neergezet. Ook de humoristische uitstap die het stuk maakt naar de theateropvoering in de theateropvoering vond ik zeer geslaagd. Hierover schrijven de critica niets in hun artikelen. Hamlet laat in het verhaal een theaterstuk opvoeren waarbij zijn stiefvader Claudius en zijn moeder aanwezig zijn. In dit toneelstuk wordt de vader van Hamlet vermoord door zijn broer. Door zijn stiefvader, de moordenaar van zijn vader, op deze manier te confronteren met de waarheid poogt Hamlet Claudius te ontmaskeren. De regisseur koos ervoor om een grappige poppenkast op het toneel te laten plaatsvinden. De poppen in het spel spreken op een heerlijke humoristische manier en tijdens deze passage laat het theatergezelschap het publiek kostelijk lachen. Zeer gewaagd en uiterst geslaagd.  

Het eindoordeel van beide critica is zeer positief. De Theaterkrant is complimenterend: "Bloemrijke taal waarin elke zin een klein taalkunstwerk is en een uiterst strak gestileerde enscenering met acteurs die in de details van hun spel menselijk blijven." Ook Sonja de Jong is overtuigd van de kwaliteiten van het stuk: "Dit stuk heeft de vertolkers gekregen die het verdient." Mijns inziens is deze opvoering zeer de moeite waard, zowel voor de Shakespeareliefhebber als voor de leek. 

Impressie van Hamlet VS Hamlet