Apollo en Daphne

Deze mythe roept een beeld op van een haast bezeten Apollo die een bij voorbaat kansloze liefde najaagt. De wil van Apollo is zelfs zo sterk dat hij bereid is om Daphne te verkrachten. Hij is zo bezeten van haar dat hij zelfs tegen haar wil in de liefde wilt bedrijven. Gedreven door wanhoop, roept Daphne om hulp. Haar moeder, de oergod Gaia, hoort haar wanhoopskreet en besluit in te grijpen. Op het moment dat Apollo haar probeert te grijpen verandert Daphne in een laurierboom. Apollo blijft alleen achter en zijn lust verandert in schaamte. Hij breekt een tak van de laurierboom af en steekt deze in zijn haren. Vanaf dat moment is de laurierboom een heilige boom voor Apollo. De reden dat Daphne Apollo afwijst heeft te maken met haar liefdesgeschiedenis. Ze was eerst verliefd op de prins Leucippus, maar deze wees haar af en werd vermoord. Daarna zwoer Daphne maagd te blijven en wees alle gezelschap tijdens jachtpartijen af. De reden dat Apollo zo kansloos verliefd is op Daphne begint met een ruzie tussen hem en Cupido. Apollo zegt tegen de kindgod Cupido dat boogschieten niets voor kinderen is. Als wraakactie schiet Cupido een pijl af op Apollo en bepaalt hij dat Apollo smoorverliefd wordt op de ongrijpbare Daphne.

In het verhaal speelt wraak een grote rol, Cupido weet dat hij Apollo opzadelt met een onmogelijke opgave. Daarnaast is de onbereikbaarheid van Daphne de rode draad van het verhaal. Daphne is beeldschoon, maar onbereikbaar. Deze mythe  is een tragisch verhaal, want de liefde van Apollo blijft onbeantwoord. Als Daphne in een laurierboom verandert, blijft hij vol schaamte achter. Dit kan de lezer als volgt interpreteren: laten leiden door emoties kan schaamte tot gevolg hebben, omdat de gevolgen niet te overzien zijn. Maar de wens om emoties af te wijzen of uit de weg te gaan, kan een versteende ziel veroorzaken.

Deze mythe is uitgewerkt in het boek Mythen en sagen van Tony Allan. Het taalgebruik is toegankelijk en de verhalen zijn voorzien van afbeeldingen en een kleine inleiding die de mythe kort beschouwd. Mijn interesse voor deze mythe werd gewekt door het prachtige beeldhouwwerk van Bernini. Bernini slaagt met dit beeldhouwwerk erin om een momentopname vast te leggen. Hij maakte een voorstelling van het moment dat Daphne verandert in een laurierboom. De toeschouwer die na het beeld kijkt, ziet dit voor zijn ogen gebeuren. In Galleria Borghese in Rome is dit bewonderenswaardig kunstwerk te zien.